İSLAMDA İNSAN HƏYATI

Həyаt mövzusu əslində bütün dünyаnı, hər bir insаnı düşündürən, nаrаhаt edən bir məsələdir. İslam dini də bu məsələyə xüsusi önəm verməkdədir – insаn həyаtı və bu həyаtа qəsd etmək, ümumiyyətlə islаm dininin həyаt məfhumunа verdiyi dəyər… İslаm həyаt dinidir. Аllаh bizləri ölüm üçün deyil, məhz həyаt üçün yаrаdıb! Yaşamaq, həm də ləyaqətlə, şərəflə yaşamaq və […]

Bütün elmlərin əsası İslamdır (Araşdırma)

Elm! Nədənsə bu söz deyiləndə yadıma müsəlmanlar düşür Siz məni qınaya bilərsiniz ki, niyə məhz müsəlmanlar? Məgər onlardan əvvəl və sonra və ya müasir dövrümüzdə  elm əhli elmi kəşflər edən qeyri müsəlmanlar yoxdur? Onların elmi kəşflərinin müsəlmanlara nə kimi aidiyyatı var? İradlara cavab İradlara cavab olaraq demək istəyirəm ki və mənim dəyişməz iddiam budur ki, […]

Həyatla müsahibə

“Məndən müsahibə almaq istəyirsən?” – deyə soruşdu Həyat. ”Vaxtın varmı?” deyə soruşdum. Gülümsədi. ”Mənim vaxtım Sonsuzluq” – dedi Həyat. “Nə suallar var ürəyində?” “İnsanlara ən çox nə vaxt hirslənirsən?” deyə soruşdum. Həyat cavab verdi: “İnsanlar uşaqlıqdan sıxılıb böyümək üçün tələsirlər, sonra yenə uşaq olmanın həsrətini duyurlar. Pul qazanmaq üçün sağlamlıqlarını itirirlər, sonra sağlamlıqlarını qazanmaq üçün […]