Ərəfə gününün əməlləri

Ərəfat hacıların ərəfə günü (9 Zilhəccə) orada dayandıqları, dua və ibadət etdikləri yerin adıdır. Hacılar günorta və əsr namazlarını qıldıqdan sonra Məkkəyə qayıdırlar. Bu günün adlandırılması ilə əlaqədar bildiriblər ki, Cəbrayıl həcc mərasimləri zamanı İbrahimi (ə) öyrədirdi, Ərəfəyə çatdığı zaman ona dedi ki, “əriftu” (tanıdım), o cavab verdi bəli, elə buna görə də belə adlandırıldı. […]

Qurban bayramı haqqında ətraflı məlumat

Müqəddəs qurban bayramı İslam dininin mühüm bayramlarından biridir. Həmin gün İbrahim Xəlil peyqəmbərin (ə) Allah taalanın “oğlun İsmaili qurbangahda kəs” əmrinə itaət edib və onu layiqincə yerinə yetirməsi ilə məşhurdur. Bilirsiniz ki, İbrahim peyğəmbər (ə) Quran Kərimdə də qeyd olunduğu kimi imtahana çəkilərək imamlıq dərəcəsinə ucalan peyqəmbərdir. Uzun müddət övladının olmaması və qocalıq yaşında ovlad […]

Doğru yol

Düz danışanlarla birlikdə olun! (Tövbə-119) Əziz Peyğəmbərimiz (s) bir hədisində belə buyurmuşdur: “Mavi səma hələ Əbuzərdən düz danışan bir adamın üzərinə kölgə salmamış, toz basmış yer üzünə də ondan düz danışan bir adam ayaq basmamışdır.” Peyğəmbərin (s) Əbuzər barəsində buyurduğu bu kəlam həm əhli-sünnə, həm də şiə məzhəbinin etibarlı hədis mənbələrində yer almışdır. Qeyd olunan […]

Şeyx Bəhai, Şeyx Bəhaəddin Amili

Şeyx Məhəmməd ibn Hüseyn ibn Əbdussəməd, ləqəbi Bəhaəddin ibn İzzuddin Harisi Həmdani Amili olan bu alim, hicri qəmərinin 953-cü ilinin zilhiccə ayının 17-də, Livanın Bələbək şəhərinin yaxınlığındakı Cəbə kəndində dünyaya göz açmışdır. (Harisi Həmdani nisbəti ona işarədir ki, İmam Əli (ə)-ın ən yaxın əshabından olan Haris Həmdani Şeyx Bəhainin ulu babası olmuşdur). O, ilk təhsilini […]

İslamda din və elm münasibətləri

Həm cəmiyyətimiz üçün, həm də qlobal fəlsəfi məfkurə üçün gündəmdə duran fundamental mövzulardan biri, yəni imanla biliyin, dinlə elmin qarşılıqlı münasibəti barədə danışmaq olduqca mühümdür. Bizim öhdəmizə düşən budur ki, qeyd olunan məsələni İslam dini perspektivindən tədqiq edək. Bu sahədə keçmişdəki nəaliyyətlərlə yanaşı, barəsində çox da danışmaq istəmədiyimiz səhvlərimizi də etiraf etməli olacayıq. Çünki, keçmişdən […]