Quranın latın əlifbası ilə yazılması barədə fətva verildi

Misrin əl-Əzhər İslam Mərkəzinin “Darul-İfta” idarəsi bəyanat yayaraq Qurani-Kərimin Ərəb dilində olan mətninin Latın qrafikası ilə yazılışını haram elan edib. Bu fətvaya əsasən Qurani-Kərimin Ərəb dilində mətninin yazılışında heç bir dəyişiklik icazəli deyil və alimlər Qurani-Kərimin Ərəb dili rəsmül-xətti ilə yazılışının qorunmasında ciddi cəhdlə çalışmalıdırlar. Misrli mühəndislərdən biri dünyanın hər bir yerində yaşayan müxtəlif irq, […]