SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ

Sui-zənn və bədbinliyin ictimai zərərləri və mənfi təsirləri olduqca çoxdur: 1. Sui-zənn, bədbinlik və bədgümanlıq ictimai reallıqları dərk etməyə mane olur. Bu xislətə düçar olan və hamıya bədbinliklə baxanlar hadisələrin və ictimai səhnələrdəki fəaliyyətlərin səbəblərini ayırd edə bilməyib, çoxlu səhvlərə yol verir, öz aləmində hər şeyi həqiqətə zidd görürlər. Elə buna görə də həmişə geridə […]

“İLK” KƏŞFİ EDƏN İSLAM ALİMLƏRİ

Şərh vermədən bir çox kəşfi “ilk” edən İslam alimlərini tanıyaq: – İlk kağız fabrikini yaradan alim – İbn Fəzl – Qızılca və çiçək xəstəliyini kəşf edən alim – Zəkəriyyə Razi – Mikrobu ilk aşkarlayan alim – Ağşəmsəddin – Cüzzamı kəşf edən alim – İbn Cəssar – Vərəm mikrobunu kəşf edən alim – Donqar Vasim – […]

İSLAM VƏ CƏMİYYƏT

İslamı digər din və məktəblərdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onun ictimai din olmasıdır. Burada təkcə ayrı-ayrı fərdlərin deyil, ictimaiyyətin islah olunmasına və onun düz yolu seçib saflaşmasına diqqət yetirilir. Dediklərimizə aydınlıq gətirmək üçün qeyd etməliyik ki, insanların qarşılarına qoyduqları ən başlıca məqsəd onların səadət və xoşbəxtliyə nail olmalarıdır. Hər bir insan hamıdan üstün olmasını və ixtiyarında […]

İSLAMDA ELMİN ƏHƏMİYYƏTİ

Savadsızlıqla mübarizə cihaddır! Savadlandırma hərəkatında çalışan qardaş və bacılar cihad halında olduqlarını bilsinlər. Ucqar şəhər və kəndlərə getmək, qapıları döymək, məscidlərdə siniflər düzəltmək və heç bir təşəkkür gözləmədən xalqa ən dəyərli hədiyyə olan elm və savad öyrətmək cihaddır. Savadsızlıq bütün cəmiyyətlər üçün eyibdir, bu dövrdə – böyük güclərin xalqın savadsızlığından və məlumatsızlığından istifadə etdiyi məşəqqətli […]