Quran təfsirinin əhəmiyyəti

“Təfsir” sözünün mənası “aydınlaşdırmaq” və “aşkar etmək”dir. Əllamə Təbatəbai buyurur: “Təfsir – Quran ayələrinin mənasını aydınlaşdırmaq və məqsədini kəşf etməkdir”. Təfsir elminin əhəmiyyəti. Təfsir elminin mövzusu Allah kəlamları olduğu üçün, ömrü heç bir zaman köhnəlməz və möcüzələri sonsuzdur. Hər bir dünya kamalının dinə və İlahi maarifə ehtiyacı vardır. Bu da Allahın kitabında gizlidir. Bəşərin təfsir […]

İslamda astronomiya və astrologiya elmi

Ərəb dilindən tərcüməsi “ulduzlar” deməkdir. Ümumi mənada, göy cismlərinin vəziyyətini və hərəkətini, habelə, yerdə baş verən hadisələrə onların təsirini öyrənən elmə deyilir. Şərq dünyasında nücum elmi paralel olaraq iki istiqamətdə fəaliyyət göstərib: həm sırf astronomiya, həm də astrologiya mənasında. Nücum elminin tarixi çox qədimdir. Bütün qədim sivilizasiyalarda (Misir, Şumer, Babilistan, Çin, Yunanıstan, Roma və s.) […]