ӘMR SAHİBLӘRİ KİMLӘRӘ DEYİLİR?

«Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və öz əmr sahiblərinizə itaət edin. Әgər bir məsələdə ixtilaf etsəniz, Allaha və qiyamət gününə iman gətirmişsinizsə, o məsələni Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin. Bu, xeyirli və nəticə e᾿tibarı ilə daha yaxşıdır.»(37) Allah-taala bu ayədə bütün mö᾿minlərə özünə, Peyğəmbərə və «əmr sahiblərinə» mütləq şəkildə itaət etməyi əmr edir. Ayədə itaət […]

İslam dini və elm

Müasir zəmanəmizdə, bəzi “ziyalıların” ağzından tez-tez belə tövsiyələr eşidirik:”Gənclər dindən uzaq gəzsələr yaxşıdır, din insanı cahil edər, inkişafdan saxlayar”.           Qəribə bir haldır ki, dünya səviyyəli, müsəlman olmayan alimlərin Quranı bir elm mənbəyi kimi, İslam dinin, dinlərin ən mükəmməli kimi tanıtdıqları bir çox “ziyalı” bunun əksini söyləyir. Görəsən, nə qədər həqiqiqət var dinin cahillik olmasında. Doğrudanmı, […]

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ

Sui-zənn və bədbinliyin ictimai zərərləri və mənfi təsirləri olduqca çoxdur: 1. Sui-zənn, bədbinlik və bədgümanlıq ictimai reallıqları dərk etməyə mane olur. Bu xislətə düçar olan və hamıya bədbinliklə baxanlar hadisələrin və ictimai səhnələrdəki fəaliyyətlərin səbəblərini ayırd edə bilməyib, çoxlu səhvlərə yol verir, öz aləmində hər şeyi həqiqətə zidd görürlər. Elə buna görə də həmişə geridə […]

“İLK” KƏŞFİ EDƏN İSLAM ALİMLƏRİ

Şərh vermədən bir çox kəşfi “ilk” edən İslam alimlərini tanıyaq: – İlk kağız fabrikini yaradan alim – İbn Fəzl – Qızılca və çiçək xəstəliyini kəşf edən alim – Zəkəriyyə Razi – Mikrobu ilk aşkarlayan alim – Ağşəmsəddin – Cüzzamı kəşf edən alim – İbn Cəssar – Vərəm mikrobunu kəşf edən alim – Donqar Vasim – […]

İSLAM VƏ CƏMİYYƏT

İslamı digər din və məktəblərdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onun ictimai din olmasıdır. Burada təkcə ayrı-ayrı fərdlərin deyil, ictimaiyyətin islah olunmasına və onun düz yolu seçib saflaşmasına diqqət yetirilir. Dediklərimizə aydınlıq gətirmək üçün qeyd etməliyik ki, insanların qarşılarına qoyduqları ən başlıca məqsəd onların səadət və xoşbəxtliyə nail olmalarıdır. Hər bir insan hamıdan üstün olmasını və ixtiyarında […]

İSLAMDA ELMİN ƏHƏMİYYƏTİ

Savadsızlıqla mübarizə cihaddır! Savadlandırma hərəkatında çalışan qardaş və bacılar cihad halında olduqlarını bilsinlər. Ucqar şəhər və kəndlərə getmək, qapıları döymək, məscidlərdə siniflər düzəltmək və heç bir təşəkkür gözləmədən xalqa ən dəyərli hədiyyə olan elm və savad öyrətmək cihaddır. Savadsızlıq bütün cəmiyyətlər üçün eyibdir, bu dövrdə – böyük güclərin xalqın savadsızlığından və məlumatsızlığından istifadə etdiyi məşəqqətli […]

FİTR BAYRAMINIZ MÜBARƏK.

Hörmətli müsəlmanlar Almustafa kollektivi adından Fitr bayramı münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, tutduğunuz orucların qəbul olunmasını arzu edirik!

Əl Mustafa təhsil mərkəzinidə müəllimlər iclası keçirildi.

Əl Mustafa təhsil mərkəzininin Gürcüstan nümayəndəliyində Həsən Yusifzadənin iştirakı ilə müəllimlər iclası keçirildi. İclasda əsasən tələbələrin elmi cəhətdən inkişafı, təhsilin daha da səmərəli olması haqqında müzakirələr aparıldı. O cümlədən irəli sürülən tənqid və təkliflərə də cavab verildi. İclasdan sonra iftar süfrəsi təşkil edildi.  

Bu gün İmam Həsən (ə) təvəllüd günü münasibəti ilə mərasim keçirildi.

Bu gün Əl-Mustafa təhsil mərkəzində müəllim və tələbələrin iştirakı ilə mövlud tədbir qeyd olundu. Tədbir ilk öncə Quran ayələrinin tilavəti ilə açıq elan olundu tədbirdə dini təhsil ocağının rəhbərliyi daha sonra tələbələrin hazırladığı şeir, video çarxlar proektor vasitəsi ilə yayımlandı.

Bu gün İmam Həsən Müctəbanın (ə) mübarək təvəllüd günüdür.

Hicri qəməri 1441-ci il Ramazan ayının 15-i, miladi 2020-ci il may ayının 9-u həzrət İmam Həsən Muctəba əleyhissəlamın təvəllüd günüdür. Bu şad və sevimli günün münasibəti ilə ilk növbədə zamanımızın hüccəti və imamı həzrət Sahib Zamana (əccələllahu taala fərəcəhuş-şərif), sonra da bütün Əhli-Beyt (əleyhimussəlam) aşiqləri və tərəfdarlarına təbrik deyir əziz mömin bacı-qardaşların namaz, oruc və […]