İSLAMDA İNSAN HƏYATI

Həyаt mövzusu əslində bütün dünyаnı, hər bir insаnı düşündürən, nаrаhаt edən bir məsələdir. İslam dini də bu məsələyə xüsusi önəm verməkdədir – insаn həyаtı və bu həyаtа qəsd etmək, ümumiyyətlə islаm dininin həyаt məfhumunа verdiyi dəyər… İslаm həyаt dinidir. Аllаh bizləri ölüm üçün deyil, məhz həyаt üçün yаrаdıb! Yaşamaq, həm də ləyaqətlə, şərəflə yaşamaq və […]

Bütün elmlərin əsası İslamdır (Araşdırma)

Elm! Nədənsə bu söz deyiləndə yadıma müsəlmanlar düşür Siz məni qınaya bilərsiniz ki, niyə məhz müsəlmanlar? Məgər onlardan əvvəl və sonra və ya müasir dövrümüzdə  elm əhli elmi kəşflər edən qeyri müsəlmanlar yoxdur? Onların elmi kəşflərinin müsəlmanlara nə kimi aidiyyatı var? İradlara cavab İradlara cavab olaraq demək istəyirəm ki və mənim dəyişməz iddiam budur ki, […]