Nə üçün gənclər dini məclislərdən uzaq düşür ?

Bir çox gənclərin dini məclislərə maraq göstərməməsinin səbəbi nədir? Problem hansı yolla həll edilə bilər? Gənclərin diqqətini cəlb etmək üçün hansı metodlardan istifadə etmәk lаzımdır? Cavab: Düşünürük ki, bir çox gənclərin dini yığıncaqlardan uzaqlaşmasının iki əsas səbəbi var 1. İslam düşmənlərinin müsəlman gənclərə qarşı hazırladığı zəhərli proqramlar onları dini məclislərə, ruhaniyyətə münasibətdə bədbinləşdirmişdir. Düşmən öz iti […]

Essay Writing and Formatting

What’s essay writing? An article is a sort of prose, usually written to plagiarism free check meet some educational demand, or as a personal statement of some type, which gives the author’s opinion on a particular topic. Essays are, generally speaking, simply a composition that present the author’s

Research Paper Assistance – The Importance of Research Paper Assistance

There are quite a few different sources out there that can help you with your research document. A great place to start for students looking for fundamental research help is your school library. Most campuses have a research centre or manual for help with research papers. When they don’t, they will likely have a team […]

Play online for free slots on Bier Haus Slot Machine

If you can try the Bier Haus Slot Machine online for free, you will have the chance to make real cash with it. It is easy to find since they are always in use all over the world. They are situated in various places where they are easily accessible. You don’t have to worry about […]

How to Choose a Mobile Casino Slots

If you’re a gambler but don’t have plenty of time to visit the casino you love, it is time that you explore mobile casinos. Both online games and land-based casinos allow you to play all kinds of games of gambling from poker to slot machines in the palm of your hand. There is really no […]

Həcc ziyarəti kimlərə vacibdir ?

Həcc ziyarətinin vacib olması üçün aşağıdakı şərtlər ödənməlidir: 1. Yol azuqəsi və səfərdə ehtiyac duyulan şeylər, eləcə də nəqliyyat mövcud olmalıdır; 2. İnsan sağlam olmalı və həcc ziyarətini yerinə yetirməyə qüdrəti çatmalıdır. 3. Yolda maneə olmamalıdır; 4. Həcc əməllərini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər vaxt olmalıdır; 5. Həccə gedən şəxs ehtiyacını ödəməli olduğu kəslərin xərclərini […]

İslamda qadın hüququ

Belə bir qaranlıq və irticaçı dövrlərdə İslamın hərtərəfli və cahanşümul günəşi Kəbə üfüqündən parladı, islamın əzəmətli Peyğəmbəri qadınları qul və köləlikdən azad etdi. Qadınların kişilərlə müxtəlif sahələrdə çiyin-çiyinə, bərabər olmaları barədə ilahi bir qanun verildi. İslamda qadınlar ox yerlərdə kişilərlə yanaşı yaşayıb onlarla bərabər hüquqa malikdirlər. İndi isə bu barədə olan bəzi hədislərə və Quran […]

İSLAMDA İNSAN HƏYATI

Həyаt mövzusu əslində bütün dünyаnı, hər bir insаnı düşündürən, nаrаhаt edən bir məsələdir. İslam dini də bu məsələyə xüsusi önəm verməkdədir – insаn həyаtı və bu həyаtа qəsd etmək, ümumiyyətlə islаm dininin həyаt məfhumunа verdiyi dəyər… İslаm həyаt dinidir. Аllаh bizləri ölüm üçün deyil, məhz həyаt üçün yаrаdıb! Yaşamaq, həm də ləyaqətlə, şərəflə yaşamaq və […]