“Əl-Mustafa” Beynəlxalq Universitinin Gürcüstandakı nümayəndəliyində fəaliyyət göstərən elmi ocaqlar 1998-ci ildən etibarən Gürcüsatanda yaşayan müsəlmanlar üçün islam dinin düzgün çatdırlması uğurunda xidmət göstərir. İslami elmlərlə yanaşı həm də ruhani ixstisasi üzrə mütəxəssislər yetişdirir. Məzun olmuş gənc tələbələr öz məntəqələrində din xadimi olaraq İslamı çatdırmaqda səy göstərirlər. 1998-ci ildən İmam Rza (ə) və İmam Əli (ə) adına gənc oğlan tələbələri üçün elmi ocaqlar öz fəaliyyətinə başladı. Həmçinin 2006-ci ildən başlayaraq Tiflis Cümə Məscidinin nəzdində qızlar üçün Həzrət Zəhra (s.ə) adına təhsil ocağı təsis olundu. Bu təhsil ocağı dini savad və dillər öyrətməklə yanaşı gələcəyin anası olan qız tələbələrinə hər növ əxlaqsızlıq və fəsaddan qorunmağın yolunu göstərmiş, dinimizin buyurduğu tərzdə vətəninə gözəl vətəndaş həmçinin gələcəkdə yeni quracağı ailəsinə evdar ana və Allaha layiqli bəndə olmağı aşılamışdır. Daha sonra Həzrət Zəhra (s.ə) adına təhsil ocağının digər şöbəsi Marneulidə öz fəaliyyətinə başladı. Beləliklə, yarandığı gündən etibarən yüzlərlə yeniyetmə qız və oğlan tələbələrinə təlim-tərbiyə verməklə məzun etmişdir.

1. İbtidai tədris
Hz. Zəhra (s) və İmam Rza (ə) adlı elm mərkəzlərində 1 il müddətində İslam maarifinin ibtidai həddində tanışlıq məqsədi ilə müəyyən proqram əsasında bilgilər verilir. Həmin ildə dini dərslərlə birgə bu dərslər də tədris olunur: Gürcü, Fars, Ərəb və ingilis dilləri ilə ibtidai tanışlıq.

 

2. Kardani (orta təhsil)
Bu müddətdə ibtidai təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuran tələbələr, təhsilini davam etmək üçün 2 illik Kardani təhsil proqramı əsasında oxuyurlar.
Bu 2 illik dərs müddətində həmin elm mərkəzlərində aşağıda adları çəkilən dərsləri öyrənərək bir həddə islam məarifini mənimsəmiş olurlar.
Quran – Kərimin sərbəst oxunuşu və hifzi;

Quran- Kərimin Təfsiri;

Quran elmləri;

İslam tarixi;

İslam Əxlaqı;

İslam şəriəti;

İslam Əqaidi;

Fəlsəfə və Məntiqlə tanışlıq;

İlahi dinlər və firqələrlə tanışlıq;
Tədris və təbliğ üsulları.

3: Karşenasi (Ali təhsil)
Tbilisi Şəhərində “Almustafa (s)” elmi mərkəzində orta dini təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuran tələbələri 3
illik ali dini təhsil proqramlarında iştirak etmək fürsəti yaradır. Bu elmi mərkəzdə aşağıda adları qeyd olan dini və dünyəvi fənnlər müəyyən proqramlar üzrə tədris olunur:

Quran- Kərimin dərinmənalı təfsiri və onun qaydaları;
İslam Əqaidi və onun dəlilləri;

İslam fiqhi və onun istinbat yolları;
Ali səviyyədə İslam əxlaqı və irfanı ilə tanışlıq;
İslam Tarixi (təhlil və tədqiqati);
Ali səviyyədə tədris, təbliğat və tədqiqat metodları;
İslam Fəlsəfəsi və Loqika;
İslamda və zamanəmizdə ailə məsələləri;
Pisixologiya və Sosiologiya;
Müdiriyyət və onun qaydaları;
İslamın elmi mənbələri ilə tanışlıq;
Tərcümə və yazıçılıq qaydaları.

Yuxarıda qeyd olunan dini dərs proqramlarından əlavə
aşağıda adları çəkilən dərslər də müəyyən proqramlar
əsasında tədris olunur:
Ali səviyyədə ərəb dilinin qramatikası;
Ali səviyyədə fars dilinin qramatikası;
Orta səviyyədə Gürcü dili;
Orta səviyyədə ingilis dili;
Kompüter proqramları.

Qeyd: Yuxarıda qeyd olunan tədris illərini layiqincə başa
vuran tələbələrə “Al-Mustafa (s)” mərkəzi tərəfindən rəsmi
sertifikat və diplomlar təqdim olunar.