“İLK” KƏŞFİ EDƏN İSLAM ALİMLƏRİ

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on linkedin

Şərh vermədən bir çox kəşfi “ilk” edən İslam alimlərini tanıyaq:

– İlk kağız fabrikini yaradan alim

– İbn Fəzl – Qızılca və çiçək xəstəliyini kəşf edən alim – Zəkəriyyə Razi

– Mikrobu ilk aşkarlayan alim – Ağşəmsəddin

– Cüzzamı kəşf edən alim – İbn Cəssar

– Vərəm mikrobunu kəşf edən alim – Donqar Vasim

– İlk göz əməliyyatını həyata keçirən alim – Əmmar

– İlk xərçəng əməliyyatını həyata keçirən alim

– Əli ibn Abbas əl-Əhvazi

– Kiçik qan dövranını kəşf edən alim

– İbni Nəfis – Sıfırı ilk istifadə edən alim – əl-Xarəzmi
– Triqonometriyanı ilk kəşf edən alim – əl-Bəttani
– Tangens, kotangens və kosekantı ilk istifadə edən alim – Əbül Vəfa
– Triqonometriya kitabını yazan alim – Nəsirəddin Tusi
– İlk triqonometrik çevrilmə düsturunu kəşf edən alim – İbni Yunis
– Binom düsturunu ilk kəşf edən alim – Ömər Xəyyam
– İlk difransiallama kitabını yazan alim – Sabit ibn Qurra
– Onluq kəsri ilk kəşf edən alim – Qiyasəddin Cəmşid
– İlk teleskopu kəşf edən alim – Zərkali
– Dünyanın fırlandığını kəşf edən ilk alim – Əbu Reyhan Biruni
– Günəşin üzündəki ləkələri ilk kəşf edən alim – Fərqani
– Ulduzların mövqeyini ölçən və ilk xətkeş hazırlayan alim – Cabir ibn Əflah
– İlk avtomatik idarə sistemləri hazırlayan alim – Əhməd ibn Musa
– Kibernetikanı ilk quran alim – İsmayıl Əl-Cəzəri
– İlk optik cihazın təməllərini qoyan alim – İbni Heysəm
– Səsin fiziki şərhini ilk verən alim – Fərabi
– İlk torna dəzgahını kəşf edən alim – İbni Qərra
– Qanadlarla uçan ilk alim – Hazərfən Əhməd Çələbi
– İlk təyyarəni hazırlayan alim – Əbu Firnas
– Yerin cazibə qüvvəsini kəşf edən alim – Razi
– Rəqqaslı saatı ilk kəşf edən alim – İbni Yunis
– Maddələrin spesifik ağırlığını ilk hesablayan alim – Həzini
– Atomun parçalana biləcəyənin ilk kəşf edən alim – Cabir ibn Xəyyam
– Göy qurşağını ilk açıqlayan alim – Qütbəddin Şirazi
– İlk kimya laboratoriyasını yaradan alim – Cabir ibni Həyyan
– Saf spirti ilk əldə edən alim – Razi
– Fosforu ilk kəşf edən alim – Bəşir
– Topu ilk kəşf edən alim – Fateh Sultan Mehmet
– İlk qitə səyahətnaməsini yazan alim – İbni Bətutə
– İlk dünya xəritəsini çəkən alim – Mürsiyəli İbrahim
– İlk əcza kitabını yazan alim – İbn Baytar.

Aqil Mehdi

 

 

Beynəlxalq Əl-Mustafa universitetinin Gürcüstan nümayəndəliyi

ალმოსტაფა

ALMUSTAFA

საქართველო

GEORGIA

Başlığınızı əlavə edin

Sürətli ünsiyyət

Dini suallarınızı bizdən soruşun

Dini sahədə istənilən növ suallarınızı bizdən soruşa bilərsiniz. Əqidəvi, şərii, tarixi, Qurani və.s.

Əsas səhifəyə qayıdış

Üstünə vur